Terra Madre er Slow Foods internasjonale konferanse for produksjonsfellesskap. Den samlar tusenvis av bønder og andre matprodusentar frå over 130 nasjonar.

Her møtest dei som dyrkar, oppdrettar, sanker, forhandlar eller informerer om mat produsert på berekraftig vis, miljømessig, sosialt og helsemessig.

Økonomisk støtte er nødvendig for å følgje opp dei mange initiativa for å forsvare dette mangfaldet.
For å sikre at denne finansieringsaktiviteten er riktig organisert, har Slow Food oppretta eit legat , støtta av myndigheitene i Toscana i Italia.

Ein registrerer planter og    husdyrrasar som er  utryddingstruga i såkalla Presidier.


eller gammal norsk sau har eit eige presidie, då både sauen og produksjonsmåten i lyngheia vert rekna som unik.

I Noreg er det 5 slike

presidier. der mellom anna 


: Røykesild

: Tørrfisk

: Geitost

: Klippfisk

: Pultost


er  representert.

Desse presidia får  spesiell presentasjon i ulike  publikasjonar, og på Terra Madre

konferansen som finn  stad i Torino anna kvart år

 
heim.html
heim.html
LES MEIR...utdanning.html