www.solund.nohttp://www.solund.no/http://livepage.apple.com/shapeimage_1_link_0

Betale inn til Solund Convivium´s bankkonto.
Oppgi navn adresse og f.d
kontonummer
3705 18 70248

Det enklaste er å logge seg inn på dei internasjonale sidene. www.slowfood.com Her vel du alternativet,»join us», type land, type medlemskap, kva convivium,fyller inn nødvendig informasjon og betaler.


Vi treng di støtte.

Med venleg helsing Solund SlowFood
               
         Gry Buer leiar
         Irene Vaulen nestleiar
         Nils Bjørgo kasserar
         Borgny Leirvåg sekretær
         Frode Kalgraf styremedlem
         Anne-Marie Færøy Gåsvær vara

       utdanning.html
 

BLI MEDLEM
Personlig Medlemskap (1 år)   Kr 450.-Parmedlemskap          (1 år)   Kr 570.-
Ungdomsmedlemskap  (1år)   Kr 200.-

NYTTIGE LENKER

FRA SOLUND

utdanning.html