Slow Food arrangerer ei rekkje tilstellningar som gjev folk eit høve til å møte produsentar, å lære meir om og smaka på resultata av dette viktige arbeidet. Slike eksemplar er messene Salone del Gusto i Torino, Slow Cheese i Bra og Slow Fish i Genova, Italia, Westward Slow i Denver, USA,  Aux Origines du Goût i Montpellier, Frankrike og Deutscher Käsemarkt i Nieheim, Tyskland i tillegg til mange fleire.

Solund Slow Food vil aranjere kulinariske mat møter,der lokal produsert mat er i fokus

Vi vil støtte og samarbeiad med alle lokal lag og foreiningar som på ein eller fleire måtar driv med matkultur, og andre kulturaktivitetar.

Eksempel på desse er:
Skulane i Solund
Lokale kokkar
Norsk kystkulturakademi
Lag og organisasjonar i Solund
Solund kommune, Kystarven
Pensjonistlag
Kvinneforeininga mm

Om du meiner dette arbeidet er viktig for oss og dei som kjem etter oss, gje di støtte.


                 

Å være med i Slow Food betyr utdanning

biologisk_mangfald.html
biologisk_mangfald.html

     Bli medlem